Angry Apollo…

Apollo، یکی از بهترین بازیکنان C&C 3 و قهرمان WCG 2007 چندی پیش مطلبی اعتراض آمیز اینجا ارسال کرده و این پست، باعث دعوا های زیادی(!) در مورد بازی C&C 3 و مقایسه ی آن با دیگر بازی های استراتژی شده! اگر شما هم از این طور بحث ها خوشتون میاد یه سر به این پست بزنید.

نوشته شده در تاریخ سوم اردیبهشت 1387

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.